Pla de Mandat de la Pobla de Claramunt 2020-2023

El Pla d'Actuació de Mandat (PAM) és l'instrument de planificació estratègica que marca el full de ruta a seguir per l'ajuntament durant el mandat. El PAM permet racionalitzar les prioritats municipals i connectar-les amb els diferents espais de gestió de l'organització (pressupost, serveis i recursos humans).

En el cas de la Pobla de Claramunt el govern municipal ha decidit distribuir l'acció del mandat en cinc grans objectius: garantir unes condicions de vida de qualitat per a la ciutadania; millorar la connectivitat entre els diferents barris del municipi; avançar cap a un model de municipi sostenible que protegeix el seu patrimoni i entorn natural; mantenir i atraure majors oportunitats de creixement econòmic i esdevenir una administració propera, transparent i participativa. Veure presentació completa

En aquest mandat, a més, el PAM s'ha vinculat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de tal manera que es visualitza com l'acció local que es desenvolupa des de la Pobla de Claramunt contribueix a l'assoliment de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

A continuació trobareu la informació sobre l'estat d'execució del PAM, d'aquesta manera es fa efectiu el compromís de l'organització vers el full de ruta que s'ha marcat per aquest mandat.

Darrera actualització: 10 juny de 2021

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un conjunt d'objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb què s'enfronta el nostre món. Aquí pots veure com el Pla connecta amb els ODS.